Diamant

Wenst u een eigen creatie?
Wij adviseren u graag bij het ontwerpen uw persoonlijk juweel.

De vervaardiging wordt uitgevoerd volgens
de hoogste professionele criteria en met kwaliteitsgarantie.

Een kwaliteitscertificaat wordt afgeleverd op het moment van aankoop.
Dit certificaat beschrijft de aard van het gekochte object, het materiaal
en de kwaliteit van de diamanten naar gelang de 4 C's (Carat, Colour, Clarity & Cut).

Carat - Karaat

Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in karaat.

Een karaat is gelijk aan 0,2 gram of 100 punten.

Colour - Kleur

De meeste diamanten variëren in kleur van wit tot lichtgeel.

Diamanten komen ook in allerlei kleuren voor, variërend van bruin tot opvallend geel, roze, paars, rood en blauw. Dit zijn de zogenaamde 'fancy kleuren'.

De kleur van diamanten wordt bepaald wanneer we hen vergelijken met monsterstenen onder gestandaardiseerd kunstlicht. Dit licht is equivalent aan het noordelijk daglicht.

De aangeduide kleuren in de afbeelding zijn slechts bedoeld om het verschil in kleurschakering aan te duiden.

 

Clarity - Zuiverheid

Een ervaren expert kijkt naar de diamant met een vergrootglas dat 10x vergroot onder normaal licht en bepaalt de zuiverheid.

Een diamant is loepzuiver als hij vrij is van interne fouten.

De laagste zuiverheidsgraad ( aangeduid door p voor piqué ) verwijst naar insluitsels die met het blote oog waar te nemen zijn.

Cut - Slijpvorm

De slijpvorm van een diamant is essentieel voor haar schoonheid.

Als de diamant niet correct geslepen is, zal deze minder interactie met het licht hebben en minder schitteren.